سلام.

یه کتاب روانشناسی گرفتم...چند روزیه بد درگیرم کرده...کلی ازمون داره خیلی دوست داشتم همش و واسه شما عزیزانم هم میذاشتم اما خیلی زیاده...حالا چند تاییشو تو ی چند تا پست میذارم. این یکیشه هر کی دوست داره یه کم بیشتر خودش و بشناسه واسه خودش جواب سوالات رو بده...(البته اگه دوست داشت میتونه واسه ما هم بدهچشمک)...

تو پست بعدی جواب تست ها رو میذارم...

 

خودتون رو کاملا در موقعیت گفته شده بذارید و به سوالات جواب بدید(جواب هاتون و تو دلتون بدید لزومی نداره همه بدونن!)


 

جنگل:

خود را در یک جنگل مجسم کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

1-ایا جنگلی که در ان هستید تاریک است یا روشن؟

الف-روشنایی روز.

ب-تاریکی شب.

ج-هنگام طلوع یا غروب خورشید.

 

2-شخصی همراه شماست و با او قدم میزنید آن شخص کیست؟

(این سوال  گزینه ندارد و خودتان باید پاسخ بدهید)

 

3-آیا راهی در میان جنگل وجود دارد؟

الف-بله

ب-خیر. همه جا فقط درخت است!

 

فنجان!

حال از شما میخواهیم که به میانه های جنگل بروید.

4-فنجانی را میابید چه شکلی ست؟

الف- به نظر من ارزش چندانی ندارد.

ب-با ارزش است...

 

5-باان چه میکنید؟

الف-از کنارش میگذرم.

ب-از زمین برش میدارم و باز به زمین میاندازم.

ج=از ان استفاده میکنم و باز همانجا رهایش میکنم.

د-برمیدارم وبا خود میبرمش.

 

آب!

به راهتان در جنگل ادامه میدهید تا به اب میرسید:

6-ابی که میبینید به چه صورت است؟

الف-گدالی که از اب باران درست شده.

ب-برکه.

ج- رود کوچک.

د-رودخانه.

ه-دریاچه.

ی- اقیانوس.

 

7-آیا آبی که میبینید جریان دارد؟

الف-بله (تند)

ب-بله(کند)

ج-نه (ارام وبی جنب وجوش)

د-نه(کاملا راکد)

 

8-آب چه عمقی دارد؟

الف-خیلی کم.

ب-میتوانم در ان بایستم.

ج-از قد من بیشتر.

د-خیلی عمیق.

 

9-باید از اب عبور کنید چگونه اینکار را میکنید؟

الف-پیاده به اب میزنم یا شنا میکنم.

ب-آن را دور میزنم.

ج-از روی پل رد میشوم.

د-از قایق یا کشتی استفاده میکنم.

 

خرس!

به راهتان در جنگل ادامه میدهید که ناگهان با خرسی مواجه میشوید:

10-چه نوع خرسی است؟

الف-یک خرس کوچولوی خوشگل.

ب-یک خرس بزرگ .خطرناک.

 

11-خرس چه میکند؟ (نردیکترین گزینه را نتخاب کنید)

الف-خرس متوجه من نشده است.

ب-خرس متوجه من شده است ولی دارد با خودش بازی میکند.

ج-متوجه من شده ولی با من کاری ندارد.

د-متوجه من شده و به طرز تهدید امیزی نگاهم میکند.

ه-صاف دارد به طرف من میاید!

 

12-شما باید به راهتان ادامه دهید. با ان خرس چه میکنید؟

الف-خیلی کوچولوو خوشگله...بغلش میکنم و با خودم میبرم.

ب-بهش توجهی نمیکنم و به راهم ادامه میدهم.

د-قبل از انکه مرا ببیند از انجا دور میشوم.

ه-بالای درخت میروم و پنهان میشوم.

ی-میایستم وبا آن مقابله میکنم. من پیروز میشوم.

و-مبارزه میکنم و زخمی میشوم.

ج-هیچکدام از این گزینه ها به انتخاب من نزدیک نیست!

 

ساحل!

به راهتان ادامه میدهید تا به ساحلی میرسید:

13-چند نفر ادم انجا میبینید.

الف- دهها یا شاید صدها نفر.

ب-20 تا 100نفر.

ج-یک یا دو نفر.

د- هیچکس.

 

14- فاصله ی شما از انها چقدر است؟

الف-انقدر نزدیکندکه می توان با انهاصحبت کرد.

ب-انقدر نزدیک نیستند که بتوان با انها صحبت کرد.

ج-یا خیلی دورند یا هیچکس در ساحل نیست!

 

جواب سنجش شخصیت رو تو پست بعدی میذارم.

برگرفته از کتاب چه شخصیتی دارید؟ اثر دکتر محمد پورفخاران.