سلام.

یک تست روانشناسیه دیگه از کتاب *چه شخصیتی دارید؟*

این بار با پاسخ دادن به تست ها   -نگرش خود را به عشق-   بهتر بشناسید!

گزینه ها اکثرا به حیوانات مربوط میشه اما وقتی جواب ها رو ببینید شگفت زده میشید!!!

و اما سوالات:


 

بنا به درخواست دوستان در تست قبلی من جواب های خودم رو جلوی گزینه ی مورد نظرم میذارم. ستاره ی آبی در جلوی هر گزینه ای جواب من است . شما هم لطفا جواب خودتان را فقط در نظر بگیرید. باور کنید  من هم وقتی تست ها را زدم پاسخ را نخوانده بودم.

(نوشته های آبی نظر شخصیه منه و دخلی به تست ها نداره...)


1-پایان دنیا نزدیک است اگر فقط بتوانید یک نوع از حیوانات را نجات بدهید کدام را انتخاب میکنید؟

الف-خرگوش

ب-گوسفند

پ-گوزن

ت-اسب*

به افریقا رفته اید.قبایل آنجا به شما اصرار میکنند که یکی از حیوانات زیر را با خود به یادگار ببرید. کدام را انتخاب میکنید؟

الف-میمون*

ب-شیر

پ-مار

ج-زرافه

 

3-فرض کنید خطای بزرگی کرده اید و خدا برای مجازات میخواهد شما را به شکل حیوانی در اورد ترجیح میدهید تبدیل کدام حیوان بشوید؟

الف-سگ

ب-گربه

پ-اسب*

ت-مار

 

4-اگر قدرت داشتید که یک نوع از حیوانات زیر رابرای همیشه از روی کره ی زمین محو کنید کدام را انتخاب میکردید؟

الف-شیر

ب-مار*

پ-تمساح

ت- کوسه

(من ترجیح میدم مارمولک و محو کنم...حالا که تو گزینه ها نیست...مار!

5-یک روزبا حیوانی برخورد میکنید که میتواند با شما به زبان خودتان صحبت کند کدام را برای هم صحبتی انتخاب میکنید؟

الف-گوسفند

ب-اسب*

پ-خرگوش

ت-پرنده

 

6- در یک جزیره ی دورافتاده تنها یک موجود به عنوان همدم شما وجود دارد کدام را انتخاب میکنید؟

الف-انسان*

ب-خوک

پ-گاو

ت-پرنده

(یعنی ممکنه کسی هم باشه که خوک رو انتخاب کنه؟...)

 

7-اگر قدرت داشتید که هر نوع حیوانی را اهلی و دست اموز کنید...کدام یکی را برای خودتان به عنوان حیوان خانگی تان انتخاب میکردید؟

الف-دایناسور

ب-ببر

پ-خرس قطبی*

ت-پلنگ

(وای چه کیفی میده یه خرس قطبیه خوونگی...)

 

8-اگر قرار بود فقط برای 5 دقیقه به صورت یکی از حیوانات زیر در میامدید کدام را انتخاب میکردید؟

الف-شیر

ب-گربه

پ-اسب

ت-کبوتر*

 

(چه شخصیتی دارید-دکترمحمدپور فخاران)

 

دوستان خیلی دوست دارم جواب هاتون رو بدونم...

آخه پاسخ ها خیلی جالب هستند در پست بعدی میذارم!