سلام .

به در خواست شدید و اکید دوستان من باز هم تست روانشناسی برای عزیزانم میگذارم.

لطفا پاسخ دهید تا بهتر بدانید:

 

*طرزتفکر شما درباره ی کسی که دوستش دارید چیست؟*  :


 

شما به طرف خانه ی کسی که عاشقش هستید میروید:

1-دو راه برای رسیدن وجود دارد کدام یک را انتخاب میکنید؟


الف-راهی که کوتاه و مستیم است و شما را سریع به مصدمیرساند ولی ساده و خسته کننده ست!

ب-راهی که طولانی تر است ولی پر از مناظر زیبا و جالب!

 

2-در راه دو بوته ی گل رز میبینید.یکی پر از رزهای قرمز و دیگری پر از رزهای سفید.شما تصمیم میگیرید 20 شاخه از انها را برای عشقتان بچینید...

چند سفید و چند قرمز انتخاب میکنید؟ میتوانید از هر دو رنگ یا تنها از یک رنگ استفاده کنید.

تعداد هر رنگ را خودتان بنویسید!

 

3- به عنوان هدیه برای عشقتان یکی از موارد زیر رامیتوانید انتخاب کنیدو برای او ببیرید.انتخاب شما برای هدیه ای که میخواهید به او بدهید کدام است:

 

الف-عطر مورد علاقه اش.

ب-کتاب شعری عاشقانه.

ج-لباسی که خودتان دوست دارید او را در آن لباس ببینید.

د-یک جفت کفش.

 

4-به منزل عشقتان میرسید. یکی از افراد خانواده در را برایتان میگشاید.

شما اجازه ی انتخاب دارید که یا خودتان بروید به اتاقش و او را از حضورتان اگاه کنید یا اینکه از دیگران بخواهید به او بگویند که شما امده اید کدام را انتخاب میکنید؟

 

الف-خودم.

ب-دیگران.

 

5-شما به اتاق عشقتان میروید . او آن لحظه در اتاق نیست. گل ها را کجا میگذارید؟

 

الف-کنار پنجره.

ب-روی تختخوابش.

 

6-شب را در آنجا ماندگار میشوید. از نظر عرف شما هم میتوانید در اتاق وی بخوابید و هم میتوانید در اتاقی مجزا باشید. (اتاق مجزا در نظر خانواده ی عشقتان معقول تر است اما مانع کنار او بودن هم نمیشوند. )

کدام اتاق را انتخاب میکنید؟

الف-اتاق مجزا.

ب-اتاق او.

 

7-صبح میشود. فرض میکنیم در دو اتاق مجزا خوابیده اید.

زمانی که بیدار میشوید به اتاق عشقتان میروید.    به نظر شما وقتی که وارد میشوید:

الف-او خواب است.

ب- او بیدار است.

 

8-هنگام برگشت به خانه او هدیه ی کوچکی به شما میدهد. آن هدیه کدام یک از موارد زیر است:

الف-یک عطر خوشبو.

ب-یک قاب که عکس خودش در آن است.

ج-یک دفترچه که خاطراتش در ان نوشته شده.

د-یک جفت کفش.

 

9-وقت برگشتن به منزلتان از کدام راه برمیگردید؟

 

الف- راه کوتاهتر ولی ساده و خسته کننده.

ب-راه طولانی تر ولی جالب و خوش منظره.

 

برگرفته از کتاب : چه شخصیتی دارید؟-دکتر محمد پور فخاران.

 

دوستان پاسخ تست ها رو در پست بعدی قرار میدم. لطفا صبور باشید.لبخند

اگه دلتون خواست خوشحال میشم جواب هاتون و برای من هم بنویسید...چشمک

منم که کنجکاااااااااااااااااااااااااو...خجالت

 واسه حسن نیت منم جواب های خودم و میذارم. وجدانا بدون در نظر گرفتن تحلیل تست ها جواب میدم:

1-راه طولانی ولی زیبا.  فرشته

2-هر بیست شاخه سفید. قلب  

3-عطر مورد علاقه اش.آخ

4-خودم.  عاشق غافلگیر کردنشم!مژه     

5-روی تختخوابش.خجالت       

6-بخجالتاوه      

7-خواب است. خمیازه     

 8-قابی که عکس خودش در آن استبغل   

9-راه طولانی ولی زیبا...(آخه میخوام تو راه به لحظاتی که باهاش سپری کردم فکر کنم)خیال باطل