دوستان کم طاقتم سلام.

نظرات خیلی جالب و متنوع بود. امروز همه ی نظرات رو از اول تا اخر خووندم و به این تنیجه رسیدم که نگرش و طرز تفکر آدم ها چقدر با هم فرق داره!

الوعده وفا...

ابن هم پاسخ تست ها:


 

1-جاده در سوال یک:

 

الف:راه کوتاهتر: شما زود و آسان عاشق میشوید! -- چشم میبیند و دل میخواهد!--

ب:شما به این راحتی ها در دام عشق نمی افتید ... ولی اگر عاشق شوید...

 

2-تعداد هر رنگ رز:

 

تعداد رزهای قرمز نشانگر آن است که شما در یک رابطه چقدر ازخودتان مایه میگذارید!وتعداد رزهای سفید برعکس نشان میدهد که شما چقدر در ان رابطه از طرف مقابلتان انتظار محبت دارید.

به طور مثال اگر 18 رز قرمز و 2 رز سفید انتخاب کرده اید بدان معناست که شما نود در صد محبت میکنیدو تنها ده درصد انتظار محبت از طرف مقابل دارید!

(یعنی چی؟!!!تعجب...من چه آدم بی منطقیم!... یک دسته گل سفید!!! یکی من و شطرنجی کنه...آبرو حیثیتم رفت!خجالت)

 

3-تحلیل هر هدیه:

الف-اگر عطر مورد علاقه اش را انتخاب کرده اید: 

شما در عشقتان توجه بیش از حد به نکات ظاهری دارید. مثلا چهره...اندام و غیره...رابطه ی جنسی برای شما خیلی اهمیت دارد... شما بیشتر به لذت و خوش گذرانی اهمیت میدهید و مدت و دوام عشق برایتان زیاد مهم نبست...

(من از خودم نا امید شدم...شما چطور؟؟؟خجالت)

 

ب-کتاب شعری عاشقانه:

روحیه و شخصیت طرف مقابل برای شما بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد. شما به خلقیات خیلی اهمیت میدهید!

 

 

 

 ج-لباسی که خودتان دوست دارید او را در آن لباس ببینید:

 

 

شما در صدد تغییر دادن طرف مقابل هستید! یعنی فکر میکنید به راحتی میتوانید او را انگونه که خودتان میخواهید بسازید!در واقع شما او را انگونه که هست نمی خواهید و میخواهید او را آنگونه که دوست داریدشخصیت سازی کنید!

 د-کفش:

کفش نماد بخت است. شما به عشقتان به چشم ازدواج و تشکیل خانواده نگاه میکنید. دنبال عشقی پایدار هستید و به زودی به او پیشنهاد ازدواج میدهید.شما در عشق وفادار و ثابت قدم هستید. یک هم پا و یک یار همیشگی!

 

4-شیوه ی خبر دادن:

الف-اگر شما از دیگران میخواهید به او اطلاع دهند:

شما از مشکلات زندگی عشقی فراری هستید. در قبال مشکلات شانه خالی میکنید و همیشه وابسته به دیگران هستید.

 ب-اگر خودتان به او اطلاع میدهید:

شما با مشکلات رو به رو میشوید. و روست دارید خودتان آنها را حل و فصل کنید. هرچند سخت باشد!

  5-محل قرار دادن گل ها:

  محل قرار دادن گلها نشان دهنده ی اشتیاق شما و وابستگیتان به عشقتان است:

    الف: کنار پنجره:

شما میتوانید دوری را تحمل کنید و ظرفیت انتظار برای دیدار در شما بیشتر است!

ب:روی تختخواب:

شما به هیچ وجه طاقت دوری از عشقتان را ندارید...دوری برای شما مسئله ی غیر قابل تحملیست. زود دلتنگ و بی تاب وی میشوید!

 6-انتخاب اتاق:

الف: اتاق مجزا:

در یک رابطه ی عاشقانه عقل شما بیشتر تصمیم گیرنده است! شما به جز عشقتان به دیگران هم اهمیت میدهید. در کل تصمیماتتان بر پایه ی عقل است تا احساس.عشق شما عشقی عاقلانه است!

  ب: اتاق او:

شما مطیع دل و احساستان هستید...عشقتان همیشه در اولویت است حتی اگر این اولویت عاقلانه نباشد! شما فردی احساساتی هستید و در رابطه ی عاشقانه بیشتر با احساس تصمیم میگیرید تا عقل!  

7-خواب یا بیداری:

خواب یا بیدار بودن وی نشان دهنده ی طرز تفکر شما در مورد اوست:

الف:اگر او خواب است:

شما او را همانگونه که هست میخواهید و انتظارات زیادی از او ندارید.

ب- اگر او بیدار است:

شما ترجیح میدهید او باب میل شما رفتار کند...سطح توقع شما از او کمی زیادتر است!

 

 

 8-هدیه ای که او به شما میدهد:

 الف: عطر:

شما به شدت به او وحضورش مشتاق هستید. شما بیش از هرچیزی  وابستگی جسمی به او دارید!

 ب-قاب عکس عشقتان:

شما شدیدا احساساتی هستید! رفتن برای شما سخت است. تمام لحظات شما درگیر این عشق است!

ج-دفترچه ی خاطراتش:

شما انسانی تعصبی هستید! عشقتان را فقط برای خودتان میخواهید. از خیانت بیزارید!و آن را گناهی نابخشودنی میدانید.  خیانت را هرگز نمیپذیرید و نمی بخشید!  

د: کفش:  

شما به شدت منتظرید که پیشنهاد ازدواج را از عشقتان بشنوید. او را فقط همسر و شریک زندگیتان میبینید.

 9-مسیر بازگشت به خانه:

  مسیر بازگشت نشانه ی دوام عشق شماست:

الف: راه نزدیک:

مدت عاشق بودن و دوست داشتن شما کوتاه است! عشق شما در طول زمان کم رنگ میشود!

ب: راه دور ولی زیبا:

شما مدت زیادی در عشق خود پایدار خواهید بود! عشق شما با گذر زمان عمیق تر میشود!

 

 

چه شخصیتی دارید. دکتر محمد پور فخاران.