دیشب هم نبودی ...

نبودی و من باز 

بی هوا دو فنجان چای ریختم!

 


وقتی که تو بیایی...

نفس... بی معجزه احیا میشود!

 

 

 

-بگذار غرق این خواستن شوم! لعنت به همه ی نجات غریق ها...

-سالهاست مشق دلبری میکنم...تو دل رو کن...بردنش با من!

-آب رسانا نیست...وگرنه زیر باران به تو رسیده بودم!

-من از حرارت چشمانت یخ میزنم و از سرمای نگاهت آتش میگیرم!چشمان تو فیزیک را هم نابود میکند...مرا که دیگر هیچ!

-خوش آهنگترین و مسحور کننده ترین ملودی دنیا را وقتی شنیدم که لبانت با دلهره گفت:  مریم؟!