دوستان گلم ببخشید که دیر شد!

به  ادامه ی مطلب  برید و جواب  پست  *تست شخصیت * قبل را بخوانید:

 

راستی:  عذر تقصیر جهت تاخیر!


 

اگر امتیاز شما بین 1تا 20 باشد:

 

بدین معنیست که شما *سوسن سفید هستید* . مردم شما را به خاطر پشت کارتان دوست دارند شما از  جان و دل مایه میگذارید  در کارتان موفق هستید.اهداف مشخصی دارید و فکرتان بر کارتان متمرکز است! احساستان را به سختی ابراز میکنید. یکی از نگرانیهایتان این است که چگونه در مقابل افراد ظاهر شوید! اندیشه هایتان کمی متمایل به بدبینیست! اعتماد به نفس متوسطی دارید! قادر هستید که هدفی تایین کنید و به آن برسید! گاهی دنیا را باریک بینانه میبینید و احساس میکنید که وقت کمی برای رسیدن به آرزوهایتان دارید!

مواظب باشید جدی بودنتان شما را از دنیای اطراف دور نکند! خونسرد باشید و از زندگیتان لذت ببرید! کارهایی انجام بدهید که از انها لدت میبرید...با انجام این دستورات قوه ی خلاقیتتان  شکوفا میشود!سعی کنید بیشتر بخندید و با اطرافیانتان در تماس باشید!

 

 

2-اگر امتیاز شما بین 21 تا 54 باشد:

 

 

بدین معناست که شما یک *گل رز* هستید. کمی تیغ دارید اما زیبایی های بسیاری دارید! حس شوخ طبعی دارید و از شنیدن لطیفه لذت میبرید! مردم دوست دارند دور و بر شما باشند.خونگرم و معاشرتی هستید و دوستان صمیمی بسیار دارید. زندگی را با دید واقع بینانه مینگرید و اگاه هستید که زندگی هم خوبی دارد و هم بدی! قادرید شانس خودتان را با توجه به سرمایه هایی که دارید امتحان کنید! سخت کوش هستید و به اهدافتان پایبندید.دوست دارید که خودتان باشید و این مساله به شما اعتماد به نفس میدهد. مهم ترین مساله در زندگیتان یکنواخت شدن آن است!یکنواختی در هر مساله ای آزارتان میدهد و باعث کسل شدن روحیه تان میشود.

 

 

به شما توصیه میگردد که افق دیدتان را وسیع تر کنید و مسائل جدیدی را تجربه کنید. آنگاه  متوجه میشوید که چه نتایج جالبی به دست میاورید ! و مهم تر از آن اینکه فراموش نکنید در همه چیز و مخوصا در خودتان به دنبال زیبایی باشید! 

 

 

 

3-اگرامتیاز شما بین 55 تا 75 باشد:

 

بدین معنیست که شما یک  *گل آفتابگردان * هستید در بستری از گل های رز !

یک ویژگی بارز در شما وجود دارد که باعث گرمادهی و جلوه گری شما نسبت به دیگران میشود! در وقت لازم جدی هستید اما دوستانتان شما را یک شخص شوخ طبع میشناسند! از گفتن لطیفه لذت میبرید مایلید که با افراد جدید و جالب در زندگیتان اشنا شوید. باافرادی که هیچ وقت نمی خندند راحت نیستید!دید مثبتی به زندگی داریدو در همه چیز به دنبال خوبی ها میگردید. بیدی نیستید که با هر بادی بلرزید!  گرم...دوست داشتنی ... و اجتماعی هستید وهر کدام از این صفات میتواند دلیلی بر خوب بودن شما باشد!  انرژی نا محدودی دارید ولی انگیزه تان کم است! برای شما مشکل است که فقط بر روی یک کار متمرکز شوید!

 

به شما پیشنهاد میشود که اجازه دهید مردم روی جدی شما راهم ببینند!همانطور که چهره ی شاد شما را میبینند. در این صورت می خواهند که همیشه با شما باشند!  به احساسات دیگران احترام بگذارید . از این شاخه به آن شاخه نپرید وکاری را که دوست دارید انتخاب کنید و تا پایان آن را انجام دهید!

 

-چه شخصیتی دارید-دگتر محمد پور فخاران.

 

-دوستان عزیزم چند روزی دارم میرم سفر. ایشالا برگشتم خدمت میرسم.