ببخشید دیر شد...شرمنده!

 

لطفا به ادامه بروید:


 

مربع:

افرادی که شکل مربع را انتخاب میکنند کسانی هستند که در یک محیط پایداربیشترین احساس ارامش را دارند...ومسیر کارهایشان کاملا واضح است!چنین اشخاصی محافطه کارند و دوست دارند همه چیز مرتب و منظم باشد. وظیفه شناس هستند و اگر کاری را به انها محول کنید آنقدر روی آنم وقت میگذارند تا تمام شود.حتی اگر کاری تکراری و طاقت فرسا باشد و مجبور باشند به تنهایی ان را انجام دهند...

 

 

مستطیل:

اصولگرایی مشخصه ی بارز این افراد است.آنها نیز نظم و ترتیب را دوست دارند. ولی آن را بیشتر از طریق سازماندهی های دقیق انجام میدهند! این امر سبب میشود  که راههای مناسبی را انتخاب کنند و همه ی قواعد و مقررات را بررسی کنند. اگر وظیفه ای را به  این افراد محول کنید ابتدا ان را به خوبی سازماندهی میکنند  تا اطمینان یابند که به طور اصولی اجرا خواهد شد...

 

 

مثلث:

اشخاصی که شکل مثلث را انتخاب میکنند هدف گرا هستند. انها از برنامه ریزی قبل از انجام کارها لذت میبرند و به طرح موضوعات و برنامه های بزرگ و بلند مدت تمایل نشان میدهند. اما ممکن است جزئیات را فراموش کنند. اگر کاری را به عهده ی آنها بگذاریم ابتدا هدفی را برای آن تعیین و سپس با برنامه ریزی کار را آغاز میکنند.

 

 

دایره:

چنین افرادی اجتماعی و خوش صحبت هستند. هیچ لحن خشنی ندارند و امور را به وسیله ی صحبت کردن در باره ی آنها تحت کنترل در میاورند. ارتباطات اولین اولویت آنها در زندگی است.مطمئن باشید که اگر وظیفه ای به آنها محول شود آنقدر درباره ی ان صحبت میکنند تا هماهنگی لازم ایجاد شود.

 

 

منحنی:

خلاقیت در این افراد موج میزند و اغلب اوقات کارهای جدید و متفاوت را ارائه میدهند.نظم و ترتیب برایشان کسالت آور است. و اگر تکلیفی برای آنها در نظر بگیرید ایده های خوبی برای آن ابداع میکنند. به طور کلی افرادی که سه شکل اول: مربع مستطیل و مثلث را انتخاب میکنند در جهت مسیر ویژه در حرکت هستند  و کارها را به طور منطقی و اصولی انجام میدهند ولی ممکن است خلاقیت کمی داشته باشند . اما گزینش دایره و منحنی نشان دهنده ی خلاقیتو برون گرایی است. چنین افرادی به موقعیت های جدید دسترسی پیدا میکنند ولی چندان اصولگرا و قابل اعتماد نیستند...

 

این تست برای ارزیابی افراد نسبت به موقعیت شغلی شان کاربرد دارد. ونشان میدهد که اشخاص مختلف تا چه حد میتوانند با هم کار کنند...