"عشق یعنی حالت خوب باشه!"

                                                ( بهرام رادان-پل چوبی)

 

 


*راستی...تو این روزها حالت خوبه...نه؟!