برخلاف خواهرم که از بچگی عاشق شنبه ها بود! من هیچ وقت شنبه ها رو دوست نداشتم! وقتی شنبه میشه یعنی پنج روز مونده تا پنج شنبه! وقتی شنبه میشه من خیلی دلم برای پنج شنبه تنگ میشه... قبول دارین که خیلی از اتفاقات مهم زندگی آدم ها تو پنج شنبه ها میافته؟!...نمی دونم شایدم دارم چرند میگم! به هر حال من همیشه پنج شنبه ها رو دوست داشتم ...ولی این بار!!

این بار دوست دارم  این روزها دیر بگذرند. دوست دارم این پنج روزیکه مونده تا پنج شنبه خیلی دیر بگذره! من حتی این شنبه ی کسالت بار رو دوست دارم و میخوام طولانی باشه... من از پنجشنبه ای که میخواد بیاد میترسم یه کم! نگرانم...

*دلم یه ذهن خالی میخواد و یه خواب عمیق !