میدونی چیه؟!

اصلا  دو دو تا : پنج تا ... اونم یه "پنج وارونه" !

 

.................

*تو راز و  من نیازم... عجب راز و نیازی ...

*وقتی خدا داشت منطق و قسمت میکرد ... من زنبیل به دست تو صف احساس بودم!

*به جون هر چی دیوونه ست   دلم دیوونه خونست!