تا همین چندسال پیش ازدیدن چنین صحنه هایی ذوق میکردم...ذوق ! درست مثل دختربچه های هشت ساله! ا الان بغض میکنم! میدانی بزرگترین فرقش چیست؟! من دلیل ذوق کردنم را میفهمیدم آن روزها...اما برای بغض این روزها دلیلی ندارم!

صحنه همان صحنه هاست... لبخند هایی که امشب و فردا بیشتراز هر روز دیگری تحویلم میدهند! پچ پچ های یواشکی اعضای خانواده که به محض ورود من به شکل مضحکانه ای قطع میشود وبحث بی ربطی جایش را میگیرد! جعبه ی بزرگی که وقتی داخل یخچال خانه میرود تا چندساعتی همه حواسشان را جمع میکنند که من طرف یخچال نروم! صدای جیر جیر نوارچسب و خش خش کاغذ کادو از داخل اتاق برادرم (که میدانم در کادو پیچ کردن هدیه اصلا تبحر ندارد و کلی از این کار بیزار است!) تلفن های یواشکی مامان و دعوت کردن خواهر و خاله و... و از همه دیدنی تر لبخند های عاشقانه ی بابا و نگاه کشدارش روی قد وبالای دخترکی که با وجود سن بیست و هفت هشت ساله اش هنوز هم برای بابا همان هفت هشت ساله ایست که قلم دوش میگرفت و به باغ وحش میبرد! حتی دوستان مجازی (حقیقی ترین دوستانم) که این روزها رفتارشان  مشکوک تر و مهربانانه تر از همیشه شده... از -روز شمارِ- دوستداشتنی غزال که هفده روزیست به کار افتاده :) بگیر تا چهارده تا کامنت خصوصی ِ یک روز مانده به هجدهم دی!!!  و غمسر وغمسری های عزیزم که...  و همچنین صدای پیامک گوشی ام که این روزها بیشتر از همیشه به گوش میرسد... *تبریک* از همراه اول بگیر تا صمیمی ترین دوست زندگی ام!

-دلیل این همه هیاهو و توجه چیست؟! اینکه من در چنین روزی زحمت کشیده ام و کلی افتخارداده ام و قدم به این دنیا گذاشته ام؟!!!! فلسفه ی جشن تولد گرفتن چند وقتیست که من را سخت درگیر خودش کرده است..

 

-دلم  این روزها آن دو وجب جای قبلی را میخواهد که بیخیال وبی غصه بودم و بزرگترین دغدغه ام لگد زدن به پهلوی مادرم بود!

-به نظر من روز تولد هر آدمی باید برای مادرش هدیه گرفت که زحمت و رنج  به دنیا آوردن فرزندش رو تحمل کرده !

-مامان من رو ببخش که از لحظه ی اول بودنم  تو را در درد و زحمت انداخته ام!

- *آهای تویی که میدونی از همه بیشتر منتظرتم. دیر نکن!...از همیشه مهربونتر باش*

 

+تبریک خودم:

مریم جان. میخواهم از حالا به بعد بیشتر دوستت داشته باشم! میخواهم تو هم مرا بیشتر از قبل دوست داشته باشی... میخواهم دیگر بغضت را نخوری...میخواهم سرت را بالا بگیری...حتی وقتی گریه میکنی! میخواهم به خاطرِ داشتنِ کسانیکه بی توقع دوستت دارند شاکر باشی... میخواهم بدانی حتما بودنت برای دنیا لازم بوده که هستی...پس باش!    -تولدم مبارک-