اعتقاد دارد که ما آدم ها قبل از این زندگی مان هم میزیستیم...شاید درکالبدی دیگر و در شرایطی متفاوت تر! اعتقاد دارد بعد از مرگ باز متولد شده ایم و در کالبد فعلی وبا شرایط حالایمان زندگی میکنیم... اعتقاد دارد بعداز این زندگی و بعد ازمردنمان باز هم متولد میشویم و زندگی جدیدی را با هویت تازه شروع میکنیم... آنقدر بر این اعتقادش مطمئن است که خوب به خاطر دارم شبی که برایم توضیحش میداد از چهره ی کاملا جدی و حرف های عجیبش ترسیدم و جیغ کشیدم... و ترس من باعث شد حرف هایش نصفه نیمه تمام شوند!

جالب ترین قسمت حرف هایش برای من آنجایی بود که میگفت: زندگی فعلی ما نتیجه ی نوع زندگی  و رفتارمان در زندگی قبلی است!

.........................

 

اگر این اعتقادات تو واقعی باشند باید بگویم: نمی دانم که در زندگی قبلی ام چه کار خوبی انجام داده ام که پاداشش در زندگی فعلی وجود توست... فقط میدانم که تو بخش با ارزش زندگی من هستی... کنار تو همه چیز خوب و آرام است... خوب و آرام باش!  خوب باش... بخند ... امشب از همیشه جذاب تری..

 

...........................

*بیست و هشت سال پیش دنیا کمبود بزرگی داشت... زمین دائم از مدارش خارج میشد چون جاذبه ی وجودت نبود! این را من نمی گویم...مورخان نوشته اند!    بیست و هشت سال پیش در چنین شبی تو به داد دنیا رسیدی ... منت بر سر زمین گذاشتی و متولد شدی...

 

*تولدت مبارک*