دلم برای همه ی آنهایی که هرگز زن بودن را تجربه نمی کنند میسوزد!  زن موجود خارق العاده ایست که تا به حال کسی نتوانسته همه ی وجود این موجود را کشف کند...حتی خود ِ زن!

 

-این روزها  بر خلاف همیشه به زن بودنم افتخار میکنم و از پدرم ممنونم که در قبال کروموزوم x مادرم او هم یک کروموزوم x هدیه داده تا از ترکیب این دو تا x دوست داشتنی ...دختری متولد شود که امروز بتواند سرش را بالا بگیرد و به زن بودنش افتخار کند!

 

-به خاطر دستان ظریفم... دل نازکم...ادعای راست و صادقانه ی عاشق شدنم...قدرت مادر شدنم... زیبایی جسم و لطافت روحم...لذایذ زنانگی ام... و همه ی تجربه های شیرینی که فقط یک زن میتواند داشته باشد از تو ممنونم خدای مهربانم.