بعضی افکار چیزی به نبض آدم اضافه میکنند! چیزی که ریتم عادیِ تالاپ و تولوپ را کاملا به هم میریزد! بعضی خبر ها خواب را بد جوری از آدم میگیرد! طوریکه سر درد های توام با تهوع دست از سرت بر نمی دارند... و حتی از خمیازه های کشـــــــدار بهاری هم کاری بر نمی آید!

دلم یک خواب عمیق و شیرین می خواهد!