کاش امروز زودتر بگذره! دلواپس چشم های آبی کوچولوتم که حتما وقتی دوستات تو مدرسه در مورد کادو دادن به ماماناشون صحبت میکنند پر از اشک میشن.. من به جات امروز میرم پیشش...من براش گل میرم از طرفت ...تو فقط بغض نکن ...من دیوونه میشم!

خدایا حواست هست؟!