استرس دارم. دلم بد جوری شور میزنه! نمی دونم کیه نشسته تودلم داره رخت میشوره! خدایا خودت کمک کن. نذار پشیمون شم از کارم!  الان بیشتر از هرحسی تو دنیا به آرامش نیازدارم.

حالا یه نفس عمیق تو گرگ و میش هوای اردیبهشتی...یه لبخند به خدا...و یه شروع تازه...

الهی به امید تو! 

 

-برام دعا کنید.