بعضی ها چنان تو را دقیق توصیف میکنند که تو تازه میفهمی که خودت هم خودت را خوب نمیشناختی تا به حال! بعضی ها چنان با تو حرف میزنند که خودت هم علاقه مند میشوی گاهی با خودت حرف بزنی! بعضی ها چنان از چشم های تو شعر میبافند که حس میکنی دیوانی عاشقانه روی صورتت داری! بعضی ها چنان جزئیات تو را به زبان می آورند که تو تازه متوجه مثلا خال روی بازویت میشوی! بعضی ها چنان یک سلام علیک ساده ی تو را در انسرینگ گوشیشان روی لوپ میگذارند و یک روز تمام گوش میکنند و از جنس صدایت میگویند که دوست داری مثلا با جی لو یا شکیرا کل بیندازی!  بعضی ها چنان از تمام تو حرف میزنند که چاره ای نداری جز اینکه عاشق خودت شوی!...

 

..........................

پ.ن1: امان از این بعضی ها!

پ.ن2:بعضی ها تو را درگیر خودشان میکنند! درست روزی که فکرش را نمیکنی...

پ.ن3:الهه ی عزیز شرمنده ام. آی دی نه! ولی اگه وبلاگ داری آدرس بده جواب بدم.

پ.ن4: مسافر دریام. باید سلام خلیج رو که چند روز پیش بهم داده به دست خزر برسونم. زود برمیگردم.