سلام.

نمی دونم چی شد...

                                 ولی طی یک عمل انتحاری...

 

تصمیم گرفتم یکی از ترانه های خودم و بذارم اینجا !!!

 

این ترانه رو یه روز که داشتم میسوختم گفتم...

 

وای...خیلی داشتم می سوختم...

 

                          قرار بعدی ...

 

    بازم تو قاب اینه صدای گریه می شکنه...

     بازم تو باغ دفترم  ترانه  پرسه می زنه...

 

     بازم قرار داره دلم با بی  قراری چشات...

     میخواد بیاد کنار تو  بشه ترانه رو  لبات...

 

   بازم شکستی وعده رو نیومدی سر قرار...

  این دل سر به راهمو بازم گذاشتی سر کار...

 

  بازم نیومدی پیشم تا ببینی چه عاشقم...

  بازم نصیب جاده شد دسته گل شقایقم...

 

   دوباره  فردا با دلم  قرار تازه  میذاری ...

  بازم نمیای و من و تو غم جاده میذاری...

 

   تا اخر دنیا  اگه  امروز  و  فردا  بکنی ...

  یه روز میای سر قرار نمیشه حاشا بکنی...

 

 روزی که من به جای گل گلایه میارم برات...

قرار بعدی عزیزم باشه روی پل صراط...

                        مرمری