اگه بودی امروز31 ساله میشدی!

اگه بودی امروز کنار هم بودیم!

اگه بودی به جای خیرات برات کیک تولد میاوردم!

هر سال روز تولدت همه ی خوونه رو سکوت میگیره...

و امسال بد تر از هر سال...

ده روز پیش درست روز دوم عید فرید پسر عموی عزیزمون هم اومد پیش تو!

غم دل همه رو گرفته!

خدایا حواست هست داری با ما چیکار میکنی؟!!!

خواهر خوشگلم... یاس سفید رفته از دست :

تولدت مبارک!

سلام ما رو به فرید هم برسون...

بهش بگو بد داغی رو دلمون گذاشت...

بهش بگو بد عیدی بهمون داد...

میدونم امروز با فرید دوتایی تولدت رو جشن گرفتین...

اما اینجا همه بد جوری دلتنگتونن...

اگه بودی ...

آخ اگه بودی...

 

مرمری