بعد از رفتنت...

 

هوا بوی ماه رمضان داره...هر سال نزدیک ماه رمضان که میشه استرس بدی میاد سراغم! ذلشوره میگیرم...همش دعا میکنم خدا به خیر بگذرونه...هر سال این موقع ها داغ دلم تازه میشه...بغض سنگینی میاد سراغم...

امروز دوباره همون حس و دارم...

 

صبح دوازدهم ماه رمضان بود. خواب خواب بودم که تلفن زنگ زد...چشمام و که باز کردم اول نگاه ساعت کردم...هنوز هشت نشده بود ...خیلی عجیب بود...کسی این ساعت به من زنگ نمیزد...اما باز هم فکرم اصلا به بیراهه نرفت و با بی خیالی گوشی رو برداشتم...خواهر بزرگم بود...صداش از ته چاه درمیومد...به زور یه سلام علیک مختصری کرد وگفت نمیای خوونه ی ما؟؟!!!

کلی تعجب کردم...این موقع صبح من و بیدار کرده بود که بپرسه نمیرم خوونشون؟! اما بازم فکرم منحرف نشد و گفتم میخوام برم به زندایی کمک کنم.(شب مهمونی داشتند) تو هم میای و شب هموون جا همدیگه رو میبینیم...چیزی نگفت و خداحافظی کرد...

 برگشتم تو تختم که بخوابم ...یک دفعه دلشوره گرفتم...کل مکالمه با خواهرم و مرور کردم تو ذهنم...یه جای کار میلنگید!

دوباره بلند شدم و این بار با استرس من به اون زنگ زدم...

انگار منتظر باشه سریع جواب داد بهش گفتم : قضیه چیه؟! چرا این موقع صبح زنگ زدی به من و اینطوری میگی؟؟؟!!! اونم انگار دیگه طاقتش طاق شده باشه...خیلی بی مقدمه و با استرس و صدایی که به وضوح میلرزید به من گفت: بابا و مامان و محمد دیشب قبل از سحر رفتن مشهد!!!!

 

چند ثانیه طول کشید تا جمله اش و هضم کنم...

من دیشب تا اخر شب پیش مامان اینا بودم! کلی حرف زدیم...دایی اینها هم بودن و چقدر در مورد مهمونی امشب دایی صحبت کردیم...حتی مامان گفته بود که صبح زود میره و سوپ و اون میپزه!!!! حالا خواهرم زنگ زده و میگه مامان اینا رفتن مشهد!!!!

(خواهر دومی من  بعد از ازدواجش مشهد زندگی میکرد)

بدترین گمانی که بردم این بود که شاید خواهرم با همسرش دعواکرده که مامان اینااینطور بی خبر رفتن! از این فکر خیلی ناراحت شدم...با ترس از خواهرم که هنوزپشت خط بود و سکوت کرده بود  پرسیدم که نکنه خواهرمون با همسرش دعواشون شده؟!!!

جوابی که شنیدم...تمام دنیا...واقعا تمام دنیا رو روی سرم خراب کرد:

-روشنک سکته کرده! -

دیگه هیچی نفهمیدم... پاهام از زمین کنده میشد و میرفت بالا...نمیتونستم کنترلشون کنم...نمی دونستم چیکار کنم... اصلا معنی این حرف و نمیفهمیدم! هجوم سوالات توی ذهنم ...حتی جرات نمیکردم که یک کلمه ی دیگه بپرسم!

یک ساعتی طول کشید تا تونستم خودم وپیدا کنم...نمی تونستم انگشتام و کنترل کنم که شماره ی مامانم و بگیرم...بالاخره با بد بختی گرفتمش...چقدر صدایمامان میلرزید...چقدر گرفته بود صداش شبیه یه ادمی بود که انفولانزای شدید گرفته!

بهم گفت که با شوک برش گردوندن و الانم تو کماست! دلم میخواست همونجا بمیرم...من طاقت شنیدن این کلمات ونداشتم...کما رو تا اون روز فقط توفیلم ها دیده بودم و تو داستان ها خوونده بودم!

................

خواهرم نیمه های شب بیدار میشه و به همسرشمیگه که پشت پاش گرفته ...اونم میگه چیزی نیست حتما خواب رفته...بلند میشه از تو اتاق خواب تا حال که میره ...اونجا میافته...

همسرش با جیغ و هوار همسایه ها رو خبرمیکنه...قبل از رسیدن امبولانس خواهرم در حالیکه چشمش به پسر سه ساله اش بوده قلبش از کارمی ایسته...

پاره شدن رگ مغز باعث ایست قلبی میشه...

پرستارش بهم میگفت :ما به هر مریضی چند تا شوک میزنیم و اگه جواب نداد ول میکنیم...اماخواهرت تو اون لباس خواب...اینقدر ناز و جوون بود که ما نمی تونستیم ولش کنیم...بعداز 11 تا شوک قلب به کار میافته...اما مغز......

................

همه رفتیم مشهد...روزیکه رفتم بیمارستان تا خواهرم و ازپشت شیشه ببینم هیچ وقت یادم نمیره...مثل یه مرده ی متحرک زیر بغلم و گرفته بودن ومیکشوندنم به طرف ای سی یو...اینقدر لوله و دو و دستکاه بهش وصل بود که نمیشد دیدش...فقط نیمرخش و دیدم ... روی چشمای درشت خوشگلش چسب زده بودن. چند ثانیه بیشتر طاقت نیاوردم و خوردم زمین...چشمام و که باز کزدم دیدم کنار مادرم...هر دو زیر سرم هستیم!

 

خواهر زادم بی تابی میکرد همه اش مامانش و صدا میکرد و داغ دل ما رو تازه تر میکرد...بیمارستان اجازه دادتا مادرش و از پشت شیشه نشوونش بدیم...

وقتی که با دستای کوچولوش به شیشه میکوبید و مامانش و صدا میکرد حتی پرستارها هم باصدای بلند گریه میکردند....  خدایا این بدترین صحنه ایه که میتونستی خلق کنی...خدایا ما چه طوری این روزها رو گذروندیم؟؟؟

روزها همینطوری میگذشت و خواهرم همچنانتو کمابود...نمی دونم چطوری بگم که چقدر دعا و ثنا ونذر و نیاز کردیم..چقدر التماس کردیم به خدا...

شب بیست و سوم ماه رمضان تا صبح تو حرم امام رضا جوشن کبیر خووندیم و قران سر گرفتیم وووالتماس و التماس و التماس...

تمام جمعیت تو صحن برای خواهرم ایه ی امن یوجیب خووندن...خواهرزادم روی پام خوابش برده بود...به امام رضا گفتم تو به خاطر یه بچه اهو ضمانت مادرش وکردی...به خاطر این طفل معصومم ضمانت مادرشو بکن وشفاش و از خدا بخواه...

اما نکرد! نکرد که نکرد...

کمای خواهرم طولانی شد وما همش در رفت و امد بین تهران و مشهد بودیم...موهای بابا چند روزه همه سفید شد و مامانم به ندرت با کسی حرف میزد...شاید در روز فقط ده کلمه!

به خاطر بی تابی هام من و فرستادن تهران...دو روز بود که اومده بودم خوونه...اما دلم همش اونجا بود روز ورزوگارم اشک بود و التماس به خدا...

ته دلم روشن بود...باورم نمیشد که خدابتونه این همه  دعا رو بی جواب بذاره...

تا اینکه درست شب عید فطر در حالیکه ما همه منتظر یک عیدی خوب بودیم...

 

همه تو رفت و آمد بودن...همه پچ پچ میکردن ...اعضای خانوادم همه مشهد بودن فقط من خوونه بودم...داییم اومد و من و برد خوونشون...استرس داشتم اما جرات نمیکردم چیزی بپرسم...یه وقتایی واقعا بی خبری خوش خبریه...

 

 

ادامه دارد...

/ 10 نظر / 2 بازدید
زنی در استانه سی سالگی

واي بميرم واسه خواهر زأده ات مريمممم دختر ديگه هیچی نمیتونم بگم اشکمو در اوردیییییی خدا صبر به مادرت بده بچه اش کجاست مریمییی

پرنسس یخ

آخ مریم جون چه حس و حالی داری این روزها متاسفم خیلی ناراحت کننده است وقتی میخوندم ضربان قلبمو حس میکردم خدا بهت صبربده

مهسان

شوکه شدم شاید تا حالا به این واضحی برای یه دوست مجازی اشک نریخته بودم!!!!!! مریم .........

yadegar

یادت رز افتادم که مثل همیشه ساعت هفت بیدار شدم اما اون روز با بقیه رزا انگار فرق داشت یه حس عجیبی داشتم اما نمدونم چی بود خیلی بکر بودم اصلا سابقه نداشت روزم رو با کسل کننده شروع کنم صبحونه نخوردم و یه قلیون گذاشتم بالا به بچه ها گفتم برن سرکارشون تا من بیام خیلی حال عجیبی داشتم نمیتونستم ارم بگیرم انگار یه تفاقی افتاده اومدم ژایین با بچه ها شوخی میکردم تا اروم بشم اما هیچکی باهام شخی نمیکرد انگار چیز اتفاق افتاده ازم قایم میکنند بیخیال شدم رفتم یه گوشه شروع به روزنامه خوندم کردن تا بیخال بشم یکی از دوستام اومدجلوه اونم بکر بود بهش کفتم و خندیدم بابا خودم به بابات میگم برو خواستگاری اون دختر دیگه چی میخواد اونم شروع کرد فحش دادن به دختر اصلا سابقه نداشت گفت یادگار میخوام یه چیز رو بهت بگم اما ناراحت نشو و محکم باش

yadegar

گفتم منو از چیزی نترسون خواهشا میدونی من از چیزی نمیترسم گفت یادگار ؟ ریبوار.... گفتم ریبوار چی زود باش بگو چند لحظه مکث کرد گفت تصادف کرد تو اتاق عمل هستش چند لحظه شوکه شدم انگار تموم دنیا ریخت ر سرم چیزی نمیتنستم بکنم یا حرفی ... با سرعت دویدم کیفم برداشتم ر فرار کردم تا سر اتوبان خدا میدونه تو اون چند لحظه به چند نفر زنگ زدم و جوابمو ندادن به خونه خاهرم زن داداشم عمر ژسر عمو دوست اشنا... دیدم یه ماشین بوق زدن با سرعت کنارم ترمز گشید فامیلمون بد سوار شدم چشمامقرمز شده بود میدونستم اتفاقی افتاده اما نمیخواستم بهش فکر کنم شروع کردم به زنگ زدن به دوستام تا یکی از دوستام رو از خواب بیدار کردم گفتم زد برو بیمارستات ببین ریبوار چی اتفاقی براش افتاده بعدش... فامیلمون رو گوشی رو ازم گرفت اما مثل گرگ حشی گوشی رو از ازش گرفتم دیدم گشیم زنگ میخوره ژسر عموم گریه کرد گفت ریبار مرده ریبوار واسه هیشه رفت بغضم ترکید و شروع کردم به گریه کردن هیچ وقتم نتونستم برای تشیع جنازه اش برسم و برای همیشه تنها برداری که برام ژدر بود و مادر و خواهر زیر خاک دفنش کردن و ندیدمش

yadegar

هیچ وقت درد یتیمی و بی پدری رو بار نکردم هر چند هیچ قت ندیدمشون و سایه اشون رو سرم ندیدم اما با رفتن برادرم همه رو یادم اومد هر وقت میفرتم سر مزارش نمیدونستم اول سر مزار کدومشون برم پدری که ندیدم یا برادری که همیشه ا هم یمخوابیدم کنار هم.... اخر هفته ساگرد برادرم و هفته اینده سالرزو رفتن پدرم نمیدونم این د فهته ر چه جور سژری کنم برای من که اصلا نمتونم گریه کنم همه اش بغض لعنتی که مثل دیونه ها باید سرمو بزارم ت خیابون راه برم تنهایی همه جره خدش رو به رخم بگشه و باور کنم که برای همیشه تنهایی تنها هستم بی هیچکس نفری تا ابد

yadegar

یک جایی ؛کسی ؛ یک نفر رامنتظر است ... من اما ... کنج این خاموشی ....بازوها حلقه دورزانوها....پاها تاشده درشکم ...چشم ها نمدار.....گلهای قالی رالمس میکنم .بایک بغل تنهایی.

yadegar

بی خیال مریم این زندگیه من مثل همیشه می گم بی خیال مثل همیشه با خدم میگم درسته کسی رو نداری تا الانشم اومدی بازم میتنی حتی اگه تا اخر عمرم تنهای تنها باشی و یه پیرهن مشکی تنت باشه یه قلیون که در و غم هات ر دود کنی و با چند تا اهنگ خودم رو خالی کنی و تم م حرفای نگفته ات رو که به بقیه بگی تو خودتت بریزی و بخندی و بگی بی خیال

حسین

متنو که خوندم رفتم تو حس و حالی که داشتین اما چون ادامه داشت منتظر خبر خوش بودم تا این که نظراتو خوندم و جوابتون به "زنی در استانه سی سالگی" واقعا از ته دل ناراحت شدم و .......... اما باید قبول کنیم روزگاره و این چیزا زیاد داره اما باید زندگی کرد هر چند سخته و واقعا هم سخته.........

رضا

حقیقتش دنبال یه پست دیگت میگشتم یه پست دیگه که تاریخش وسه اسفند ماه بود فک کنم نمیدونم چی باید بگم از عدالت خدا از اینکه چرا وچرا وچراااااا اینکارو میکنه لذت میبره!!!دقیقا حس این نوشتتو درک میکنم کنار محمود بودم توی نیمه شعبان دو سال پیش وقتی که تا صبح نیمه شعبان بعد 15روز کمای برادرش توی شهر میچرخید وشکلات وشیرینی وشریت میداد والتماس میکرد التماس التماس التـــــــــــــماس میکرد که احمد بهوش بیاد که که فرداش روز نیمه شعبان احمد... کنار تخت خواهرم بودم 21 ماه رمضون سال قبل که شکرش با چندتا دنده شکسته وهزار جور دردیی که شبا میکشه زنده نگهش داشت کنار داداش ح شوهر خواهرم بودم وقتی که برادرش کامبیز داشت میرفت واون داشت التماس میکرد که برادرش نمیره کنار داداش ح بودم وقتی خواهرش شش ماه پیش تموم کرد کنار داداش ح هستم الان که بچه همون خواهرش که مرده؛ مریضی قلب داشت عمل باز و10-12روزه تو کماست شقایق وداداش ح توی هر امامزاده ایی میره تا یادگار خواهرش که بی مادره نره توی هرجا ومن میدونم که خدا بازم میخواد امید یکی رو نا امید کنه اینه عدالت خدا مریم اینه؟!!!!