چشمانم راه میکشند این روزها !

 

 

اگر تو نباشی چه کسی ستاره های چشمانم را رصد کند؟!

/ 8 نظر / 23 بازدید
فرزانه

برای فراموشی تو هیچ راهی وجود ندارد خودم را به هر راهی که می زنم روزی با تو رفته بودم... فرشاد بیات

رها(خط خطی های رها)

سلام نفسی من[ماچ][بغل] حالدون چیطوره؟خُبین؟خُشین؟سلامِتین؟ ماکان خاله چیطورند؟ببوسیدشون اِز طِر ِفی من ما همین جایم زیرسایه دونیم اجی[پلک] این با لهجه اومدم برادون[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

پرنسس یخ

[قلب]

پرنسس یخ

[قلب]

نیلو

وااااااااااای چقد ناز